Etnia

.

Kaffets Land

 

Förutom de speciella förhållandena gällande höjd och klimat har den colombianska kaffekulturen också en grundläggande förutsättning: jordkvaliteten. Jordmånen i de olika kaffeområdena i Colombia kännetecknas nämligen av dess stora mängd vulkanisk aska, vilket också ger den ett högt innehåll av organiskt material och därmed dess fysiska karakteristika för produktionen av kaffe.

Genom tillgången till de här naturliga elementen underlättar detta kaffetillverkningen för kaffefolket i Colombia. Den här variationen av olika ekosystem erbjuder inte enbart ett paradis av biologisk mångfald, utan lägger också grunden för kaffeproducenternas specialisering och val av kaffeplantor. Som ett resultat av detta utvecklas kaffeplantagerna i Colombia utifrån olika system av odling, vilka å ena sidan inkluderar de mer traditionella plantagerna med låg produktivitet och å andra sidan de mer tekniskt krävande som är utsatta för sol, skugga och delvis skugga.