Etnia

.

Kaffe Folket

 

Colombia är ett land med många konstraster. Det är inte bara geografi, klimat eller natur som skapar kontrasterna, utan även kulturen. Det finns skillnader mellan vanor, traditioner och folktro mellan olika regioner. Kaffeodling i Colombia bygger på fasta principer och värderingar, vilka också påverkar kvaliteten av ett 100 % colombianskt kaffe som i sin tur bygger på den passion och det arbete som förknippas med odlingen.