Etnia

.

Hållbar Utveckling i Rörelse

 

Av alla länder i världen är Colombia det tredje landet med mest arter. Colombia är dessutom det första i världen med artmångfald per kvadrathektar, mer än 50 000 arter har klassificerats, varav hälften är inhemska. Över 20 procent av världens fågelarter finns i Colombia, vilket representerar det största antalet fåglar i ett land. Colombia är också hemmet för en större del av Amazonas djungel, känd som världens lunga, uppskattad för sin otroliga flora, fauna och klimat. Colombia sår sitt kaffe i tre olika kedjor som ligger i Sierra Nevada och Santa Marta. I Colombia finns 86 topografiska områden, det vill säga olika geografiska områden som delar jordmån och klimatiska förhållanden, inom sju olika kafferegioner. Den här kännedomen har lagt grunden för att Nationella Organisationen för Kaffeodlare- , har skapat program för en hållbar miljö och en hållbar utveckling, effektiva modeller för skörd samt prognoser och studier av relationen mellan olika klimatiska förhållanden och ekotoper med kvalitetssäkring. Kaffeodlarna i Colombia tror på kaffeproduktion som bygger på principer som skyddar och bevarar naturresurserna. Detta är en av de viktigaste strategierna som också ökar produktens kvalitet, förbättrar kaffeodlarnas inkomst samtidigt som den bidrar till bevarandet av den unika och uppskattade biologiska mångfalden i Colombia.