Etnia

.

Geografiskt Läge

 

De idealiska förhållandena för kaffeodling ligger mellan 1200 och 1800 meter över havet, med milda temperaturförhållanden mellan 17 och 23 grader, med en nederbörd på 2000 millimeter per år. Även om de här förhållandena är de vanligast förekommande, så är det ändå möjligt att producera ett utmärkt kaffe på högre höjd eller på nivåer med andra förutsättningar.

De geografiska förhållandena i varje colombiansk kafferegion präglar de specifika förutsättningarna gällande tillgång till vatten, temperatur, soltimmar och vindförhållanden för att odla kaffebönorna. I exempelvis de centrala delarna av landet utgörs klimatet av torr- och regnperioder mellan vissa månader, vilket skapar förutsättningar att skörda färskt kaffe under hela året. I större delen av kafferegionerna sträcker sig blomningstiden från januari till mars, och från juli till september. Den första skörden sker mellan september och december samtidigt som det också sker en andra skörd från april till juni, som också kallas “de mitaca”. Den första skörden och “la mitaca” kan variera i andra regioner, beroende på höjden (se kartan).