Etnia

.

La Esperanza

 

 

 

Robinson Figueroa är ordförande för Asprotimaná, en förening för specialkaffeproducenter i departementet Huila i Colombia. Denna förening bildades år 2005 som en reaktion mot de sjunkande kaffepriserna sedan millennieskiftet och det förhållandet att det var mellanhänderna
som tjänade pengar på kaffeböndernas arbete.
Don Figueroa har varit ordförande i föreningen under alla dessa år och är väldigt uppskattad i de lokala samhällena för sitt samarbete med  kaffeodlare i området. Han äger även en gård där hans kännedom om kaffe och erfarenhet genomsyrar produktionen av ett alldeles exceptionellt kaffe.

 

 

Handla i Webbutiken