Etnia

.

Koppens Profil

 

Kaffets värde bygger på naturliga smakaromer hos drycken. De här kan variera beroende på kaffets ursprung, produktionsprocesser samt skörd och efterskörd. De grundläggande kvaliteterna hos smakupplevelsen som värderas hos kaffe är:

Kaffets AROM kräver inte någon större beskrivning. Den är väl känd för dess karakteristiska lukt av rostat kaffe. Aromens makt hos kaffet är så starkt utmärkande, att många tycker att det är en större upplevelse att lukta på kaffet än att dricka det.

Kaffets SMAK är också relativt lätt att känna igen hos konsumenten. Trots detta är de smakbeskrivningar som brukar göras av experter relativt komplexa. Den vanliga kaffedrickaren vet att det handlar om att låta kaffet stanna kvar en stund i munnen och smeka smaklökarna, medan experterna använder sig av beskrivningar som milt, sött, syrligt, fruktigt, uttalad, stark och kännetecknande för kaffet.

Kaffets FYLLIGHET är en egenskap mycket mer diskret än arom och smak och därför svårare att identifiera. Fylligheten motsvarar tidrymden finns i munnen och dess sätt att fortsätta från tungan till halsen, vilket utgör ett kännetecken för kaffets mildhet. Dryckens fyllighet kan också upplevas på tungan i större eller mindre koncentration. Ett bra kaffe har en komplett, lagom eller balanserad fyllighet. När fylligheten är utmärkande tenderar drycken att förlora balansen och påverkar då
upplevelsen av andra positiva egenskaper, som exempelvis syra. Fylligheten är kopplad till odlingar i områden med högre temperatur och på lägre höjd.

Kaffets BESKA är ett normalt karaktärsdrag för kaffe som är beroende av dess kemiska sammansättning. Beskheten bör helst förekomma i liten utsträckning.

Kaffets SYRA utgörs av en liten grad av styrka som känns på tungan under ett ögonblick. Syran kan ara ett av de mest önskade karaktärsdragen, och är beroende av den genomsnittstemperatur som odlingen är utsatt för och därigenom också dess höjd. Utan tvekan kan kaffet ses som obehagligt om det beskrivs som beskt, starkt, fränt, strävt, kommer från dåliga skördepraktiker eller slutprocesser.