Etnia

Vårt kaffe

 

Vi på Etnia har som mål att värdera kaffe för sina egenskaper och inte utifrån marknadens förutsättningar, med syftet att belöna kaffeodlarna för exceptionella kaffen. Vi lägger ner ett stort arbete på att hitta gårdar som producerar ett unikt kaffe.