Etnia

.

Cocondo

 

  

 

Don Emilio och hans familjs livsåskådning är att värna om miljön. De började således arbeta med att rensa upp odlingsmark, återplantera skog, värna om vattenkällor och att bevara den vilda faunan. De har även genomfört flertalet undersökningar av markernas erosion och återplanterat grönområden för att förbättra markens kvalitet. Sedan år 2000 har de arbetat med miljövänlig märkning i form av certifieringar såsom Ecocert och Rainforest Alliance. Deras gård utgör även ett naturreservat.

 

 

Handla i Webbutiken